Omurga hastalığı

Omurilik hastalığı ( dorsopati olarak da bilinir ), omurgayı zayıflatan bir durumu ifade eder. Bunlar kifoz gibi çeşitli sırt veya omurga hastalıkları içerir. Sırt ağrısına neden olan rahatsızlıklar sırt ağrısı anlamına gelir. Buna bir örnek skolyozdur .

Bilinen birçok omurga hastalığı var, bazıları diğerlerinden daha yaygın. Spinal hastalık aynı zamanda boyun omurgasında hastalık olan servikal omurga hastalıklarını da içerir. Servikal omurga içinde bir çok esneklik vardır ve bu nedenle bir kişinin o bölgede, özellikle uzun bir zaman zarfında, zarar görmesi yaygın bir durumdur. Sık görülen servikal omurga hastalıklarının bazıları dejeneratif disk hastalığı, servikal stenoz ve servikal disk herniasyonudur. Dejeneratif disk hastalığı, boyundaki her vertebradaki diskler parçalanmaya ve parçalanmaya başlayınca zamanla ortaya çıkar. Her omurga, vücudun farklı bölgelerinde ağrıya neden olabileceğinden, hastalıktan kaynaklanan ağrı sırt, bacak, boyun bölgesi veya kollarda hissedilebilir. Spinal kanal boşluğunu kaybetmeye başlar ve inceltilirse, Boynunda ağrıya neden olabilir, bu da kollarda ve ellerde hissizlik hissi yaratabilir. Bunlar servikal stenoz hastalığının belirtileri. Her vertebra arasındaki diskler bozulmaya başlayabilen fiberlere sahiptir ve bu durum servikal disk herniasyonunda ortaya çıkabilir. Bu hastalık, genellikle yaşlanmanın bir fonksiyonu olduğu için genç insanlarda daha az yaygındır.

Enfeksiyonlar

Enfeksiyonlar kemiklerden en çok omurgayı tutma eğilimindedir. Kemik enfeksiyonları oldukça uzun süre tedavi isteyen bir hastalık grubudur. Omurga enfeksiyonları kendisini birçok değişik şekillerde gösterebilmektedir. Brucella tipik olarak omurga tutulumuna neden olmaktadır. Hastanın verdiği hikayede dalgalı ateş ve antibiyotiklere cevapsızlık önemlidir. Hikayesinde çoğu zaman çiğ süt içme veya ev yapımı peynir yeme mevcuttur.

Lomber disk hastalığı

Üç kategoriye ayrılmaktadır; dejeneratif disk hastalıkları, internal disk bozulması ve disk herniasyonudur (fıtıklaşma). İnternal disk bozulmasında, diskin iç yapısı bozuktur ancak dış yapısı normaldir. Disk herniasyonu ise halk arasında bildiğimiz fıtıklaşmadır. Fıtıkların yüzde doksan beşinden fazlası L4 - L5 ve L5 - S1 düzeylerinde ortaya çıkar. Posterolateral disk herniasyonları en sık olanlardır. Çünkü annulus fibrozus bu bölgede en zayıftır.

Kifoz

Kifoz halk arasında kamburluk olarak bilinmektedir. Belirli bir dereceye kadar kabul edilebilir durumdadır. Ancak sınırı geçtiği zaman müdahale edilmesi gerekir. Solunumu sıkıntıya sokacak kadar artış gösterebilir. Bu durumda cerrahi endikasyon doğmuş olur. Doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilmektedir.

Skolyoz

Skolyoz , omurganın "C" ya da "S" harfleri biçiminde eğriliği bulunan yaygın bir omurga hastalığıdır. Bu kızlarda en yaygın olanıdır, ancak skolyoz için spesifik bir neden yoktur. Sadece birkaç belirtileri spinal bölge veya sırt ağrısı yorgun duygu katmak Bu hastalığı olan biri için ortaya çıkar. Kalça veya omuzlar düzensizse veya omurga eğrisi çekiyorsa genellikle skolyozdan kaynaklanır ve bir doktor tarafından görülmelidir.

Apseler

En sık akciğer tüberkülozuna sekonder olarak gelişmektedir.Tüberküloz apseleri omurgayı tutmayı çok severler. Kan yolu ile gelen tüberküloz basilleri en sık vertebralarda metafiz ve epifize yerleşirler. Apse eklemlere yayıldığı takdirde alttaki eklem kıkırdağında ve subkondral kemikte yıkıma yol açar. Vertebrada tutulum yapan tüberküloz apsesinin özel bir adı bulunmaktadır. Bu ad; Mall De Pott apsesidir. En sık torakal ve üst lomber vertebralarda gözlenir. Önce vertebra korpuslarına yerleşir, vertebra korpusu harabiyeti yapar. Daha sonra komşu vertebralara yayılır. Lokalize kifoza neden olabilir. (Gibbus) Genellikle yer çekiminin de etkisi ile öne ve aşağı doğru yayılım gösterir. Lomber bölgede apse, psoas kası boyunca aşağı doğru ilerleyerek inguinal apselere neden olabilir. Tüberküloz nedenli omurga apsesi olan insanlarda; gece terlemeleri, kilo kaybı, iştahsızlık, omurga ağrıları ve ateş mevcut olabilir. Bu hastalığın tanısı radyoloji ve klinik ile koyulur. Tedavisi ise anti-tüberküloz ilaçlar ile yapılmaktadır. Cerrahi olarak da drenaj gereklidir.

Tümörler

Spinal tümör olağandışı doku spinal kolonlarda veya spinal kordlarda büyüyüp yayılmaya başladığında görülür. Sıra dışı doku, belirli bir bölgede hızla çarpan anormal hücrelerden oluşur. Tümörler genellikle benign, yani kanserli olmayan veya malign, yani kanserli, ayrıca birincil veya ikincil olarak bilinen kategorilere ayrılırlar. Birincil omurga tümörleri omurilikte veya omurilikte başlar, ikincil omurga tümörleri başka yerden başlar ve spinal bölgeye yayılır.

Semptomlar

Spinal tümörler için semptomlar, tümörün türü, omurganın bölgesi ve hastanın sağlığı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Sırt ağrısı en yaygın semptomdur ve ağrı şiddetli, normal bir yaralanmadan daha uzun süren bir zaman çerçevesi varsa ya da yatarken ya da dinlenirken daha kötü olur, bu bir problem olabilir. Sırt ağrıları dışındaki diğer belirtiler, kas işlevinde bir kayıp, bağırsak veya mesane fonksiyon kaybı, bacaklardaki ağrı, skolyoz veya bacaklarda olağandışı sansasyonlardır.

Sebepler

Primer tümörün bilinen bir nedeni yok, ancak bilim adamlarının araştırdığı olası cevaplar var. Kanser genlerle bağlantılı olabilir, çünkü araştırmalar, bazı ailelerde spinal tümörlerin olaylarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Spinal tümörleri etkileyebilecek genetik bozukluklardan ikisi, Von Hippel-Lindau hastalığı ve Nörofibromatozis 2'yi içerir. Von Hippel-Lindau hastalığı, böbreklerdeki beyin, omurilik veya hatta tümörlerde ortaya çıkan, kanserli olmayan bir kan damarı tümörüdür . Neuroflibromatosis 2 genellikle işitme sinirlerini etkileyen kanser dışı bir tümördür. Bir veya her iki kulaktaki işitme kaybı, bu genetik bozukluğun ortak bir etkisidir.

Yaralanmalar

Omurganın omurga bireysel vertebrası tarafından korunan bir grup sinir olan omurilikten oluşur. Omuriliğin ana işlevi beyinden vücudun diğer bölgelerine sinyaller göndermektir. Vücuttaki ana haberci budur. Omurilik yaralanmaları tam veya eksik olabilir. Yaralı bölgenin altında sansasyonlar ve hareketler kaybolursa yaralanma tamamlanmış olur. Öte yandan yaralı bölgenin altındaki duygu ve hareketlerin yalnızca küçük bir kısmı kaybolduğunda, yaralanma tamamlanmamış sayılır. Travmatik araba kazaları, spor yaralanmaları ve düşmeler, eksik veya tam omurilik hasarına neden olabilir. Sporcular özellikle yüksek çarpışma omurga yaralanmalarına karışmaya eğilimli. Daha sık görülen yaralanmalardan bazıları omuriliğin burkulma ve gerginliğini içerir. Bu yaralanmalar ya tek başlarına ya da başka bir omurga hastalığında ortaya çıkabilir. Omurga yaralanmalarında çıkıklar ve kırıklar da yaygındır. Diğer omurga yaralanmaları arasında stentler ve brülörler ile servikal kord nevrapeksi bulunmaktadır. Apofizyal Ring Avulsiyon / Kırılma, Spondydololysis ve Akut Disk yaralanması, omurganın torasik ve bel bölgesinde bulunan torakolumbar yaralanmalardır. Ve Akut Disk yaralanmaları, özellikle omurganın torasik ve bel bölgesinde bulunan torakolumbar yaralanmalardır.